HSP coach voor introverte vrouwen » Blogs voor hoogsensitieve vrouwen » 5 vooroordelen over introversie en hoogsensitiviteit

5 vooroordelen over introversie en hoogsensitiviteit

Gepubliceerd op 27 november 2020 om 16:00

De wereld bestaat voornamelijk uit extraverten, die gericht zijn op de buitenwereld, en minder uit introverten, die gericht zijn op hun binnenwereld.

Omdat extravert de norm is ben je als introvert afwijkend van wat als normaal gezien wordt. Van de HSP's is ongeveer 70% introvert en voor 30% extravert.

 

Ben je anders dan wat als 'normaal 'gezien wordt dan kom je regelmatig vooroordelen tegen.

Daarom 5 vooroordelen die je als introverte HSP tegenkomt.

 

Je bent vast niet zo slim

Een introvert is analytisch ingesteld. Je gaat niet over een nacht ijs en pas als je ergens goed over hebt nagedacht doe jij je zegje. Dat jij de tijd neemt om na te denken wordt nogal eens aangezien voor domheid. Althans door extraverten.

 

Hoogsensitiviteit zorgt ervoor dat je de kat uit de boom kijkt voordat je ergens aan begint. Je denkt langer na doordat jij alle ongefilterde kennis die binnen komt in je brein koppelt aan eerdere ervaringen. Het duurt even voordat je deze info verwerkt hebt. Verder probeer je met die informatie ook voorspellingen te doen over de toekomst. Dit alles heeft tijd nodig.

Ook dit heeft niets te maken met minder slim zijn, maar met het verwerken van veel informatie dat tijd kost.

Je bent een aso

Extraverten krijgen energie van andere mensen. Introverten daarentegen krijgen juist energie door regelmatig tijd alleen door te brengen.

Ben je hoogsensitief dan ben je net als introverten gevoelig voor veel sociale prikkels tegelijkertijd zoals je hebt in een grote groep mensen. Daarnaast ben je ook gevoelig  voor fysieke, mentale en emotionele prikkels. 'Gewone' introverten hebben van deze andere prikkels geen last.

Je bent een angsthaas

Er is bewijs dat de hersenen van introverten anders werken dan die van extraverten. Een aandachtsgebied in de hersenen, de prefrontale cortex, is actiever bij introverten. In dat gebied wordt dopamine aangemaakt, ook wel het gelukshormoon genoemd. Doordat dit gebied snel reageert op sociale prikkels raak je als introvert sneller overprikkeld in een grote groep mensen. Dat heeft echter niets te maken met angst voor grote groepen.

Ook bij hoogsensitieven zien we die activatie in het brein. Ben je hoogsensitief dan ben je niet per definitie bang voor een groep, maar neem je veel sociale prikkels waardoor je overprikkeld raakt. 

Je ziet beren op de weg

Omdat extraverten snel handelen, zelfs voordat ze alles van een situatie overzien, worden introverten die wel oog hebben voor het grote geheel, vaak bestempeld als mensen die beren op de weg zien. Dat geldt ook voor introverte HSP's.

Beren zien wijst erop dat je dingen ziet die er niet zijn, maar het tegendeel is het geval je hebt juist een talent om naderende problemen te zien aankomen. Je overziet sneller dan extraverten wat de consequenties kunnen zijn.

Je houdt niet van mensen

Jij als introvert gaat juist intieme relaties aan met mensen. Maar dan het liefst een op een. Je gaat in een gesprek direct de diepte in en dat schept een band met degene met wie je praat. Ook in een kleine groep kun jij je als een vis in het water voelen. Hoogsensitieven houden niet van small talk en gaan het liefst net als introverten direct de diepte in, hebben een voorkeur voor 1 op 1 gesprekken of kleine groepen. 

 

Je ziet dat het niet zo gemakkelijk is om te weten of je alleen introvert of een introverte HSP bent. Naast introversie hebben hoogsensitieven andere kenmerken. Wil je erover sparren stuur me gerust eens een DM.

 

 

 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.