HSP coach voor introverte vrouwen » Test hoogsensitiviteit

Gevoeligheid voor lichamelijke prikkels

Ben je gevoelig voor harde geluiden?

Ben je gevoelig voor fel licht?

Vind je snel iets stinken?

Heeft je huid snel last van wol, naadjes in kleren, kledingmerkjes etc.?

Hou je niet van sterke smaken?

Voel je je opgejaagd als je veel moet doen in een korte tijd?

Vind je chaotische toestanden vervelend?

Ga je trillen of word je zenuwachtig als je met iemand moet concurreren? 

Heb je een fijne neus voor delicate geuren, smaken en geluiden?

 

Hoe emotioneel ben je?

Ben je gevoelig voor stemming/sfeer?

Ben je gevoelig voor wat anderen van je vinden?

Trek je je het leed van anderen aan?

Voel je het als iemand anders zich niet op zijn gemak voelt?

Pas je je aan als iemand iets anders wil dan jij?

Kan je je makkelijk inleven of verplaatsen in iemand anders of in dieren?

Kan je intens genieten van muziek of andere mooie dingen?

Kun je niet tegen gewelddadige films?

Raak je overstuur van veranderingen in je leven? 

 

Hoe gevoelig ben je voor prikkels in nieuwe situaties?

Bekijk je de nieuwe situatie eerst voordat je meedoet?

Raak je een beetje in de war van veranderingen?

Als de dag anders loopt vind je dat lastig?

Zie je snel dat er iets is veranderd aan iemands uiterlijk of in de omgeving?

Schrik je snel van onverwachte gebeurtenissen?

 

Hoe gevoelig ben je voor prikkels in sociale situaties; zoals op je werk met collega's 

Hou je er niet van als alle aandacht op jou gericht is? (positieve of negatieve aandacht)

Als je een taak uitvoert en iemand let op je, gaat het dan minder goed dan wanneer je iets alleen uitvoert?

Wil je je terugtrekken op je kamer na een drukke dag?

Ben je geërgerd als mensen proberen om je veel tegelijk te laten doen?

Vind je het vervelend als er veel tegelijk gebeurt om je heen?

 

Denk je diep over alles na?

Beleef je alles intens en heb je een rijke en complexe belevingswereld?

Kan je niet tegen geweld op tv zoals programma’s over (dieren)mishandeling?

Denk je veel terug aan gebeurtenissen en wat je daarin anders had kunnen doen of zeggen?

Denk je veel aan dingen die in de toekomst moeten gebeuren en wat je daarin moet doen of zeggen?

Ga je helemaal op in een verhaal (in boek of film)

Denk je lang na over een beslissing?

Bekijk je een probleem van alle kanten?

 

Hoogsensitiviteit en zelfkritiek

Krijg je snel het gevoel dat anderen je niet aardig vinden?

Denk je regelmatig dat je iets niet kan?

Denk je vaak dat je iets lichamelijks niet aankan? Ziek zijn bv. niet aan kan?

Voel je je vaak anders dan anderen?

Vind je regelmatig dat je iets beter had moeten doen?

 

Hoe meer je JA hebt geantwoord op bovenstaande vragen, hoe meer er een kans is dat jij een HSP bent. Maar de uitslag van de test is alleen bedoeld als indicatie en zegt zeker niet alles.

 

Er zijn ook vragenlijsten te vinden die een rating-scale gebruiken. Een zgn. Likertschaal; de antwoorden op deze vragen noteer je op een schaal van 1= helemaal niet tot 7=heel erg.

Dus bij de vraag; Ben je gevoelig voor harde geluiden, vul je bijvoorbeeld een 5 in. Zo ga je alle vragen af en aan het eind van de lijst kun je een gemiddelde score berekenen die je vertelt hoe waarschijnlijk het is dat je hoogsensitief bent.

Mocht je hieraan behoefte hebben dan verwijs ik je graag naar de site van Sensitivity Research: 

https://sensitivityresearch.com/

 

Bronnen:

Elaine Aron

Elke van Hoof

Esther Bergsma

 

Heb je vragen over hoogsensitiviteit stel ze gerust!